Velkommen til grundejerforeningen for Hesseløje . Her kan du se, hvad der sker i grundejerforeningen gennem året og læse om områdets muligheder eller se billeder fra området.

Der er også mulighed for at melde sig ind i foreningen, hvis du køber hus eller grund i området, og du kan finde information om regler og vedtægter.

 

 

Grundejere på vejene Hesseløjevej, Hesseløjeløkken, Horsehoved, Illumøvej, Hegnet, Vigøvej og Tornhøjvej på Horne ved Faaborg er medlemmer af Grundejerforeningen Hesseløje

Generalforsamling i grundejerforeningen Hesseløje

I henhold til foreningens vedtægter fremsendes

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling, lørdag 26. juni 2021 kl. 10.00 i Horne forsamlingshus

Adresse: Hornelandevej 33, 5600 Fåborg.
Bestyrelsen henstiller til at der kun deltager en person pr. husstand og at alle er i besiddelse af gyldigt corona pas / negativ corona test der ikke er ældre end 72 timer.

Dagsorden:

1.              Valg af dirigent.

2.              Formandens beretning.

3.              Regnskab.

4.              Fastsættelse af kontingent.

5.              Indkomne forslag.

6.              Diverse valg:

Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er:

Jens Bisgaard Jørgensen, modtager genvalg for 1 år

Kurt Lorentsen, modtager genvalg for 1 år

Hans-Henrik Melbye, modtager ikke genvalg

Lars Christoffersen, modtager ikke genvalg

Gitte Boslund, modtager ikke genvalg

Valg af en revisor, på valg er:

Villy Hansen, modtager genvalg

Jørgen Dahl, modtager genvalg

Valg af bestyrelses suppleant, på valg er:

Lene Ernstsen, modtager ikke genvalg

Ole ahrentsen, modtager genvalg

To revisor suppleanter, en for et år og en for to år:

7.              Eventuelt.                                                                                                                                                    

Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 5, fremsendes skriftligt og skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 Hans-Henrik Melbye         E-mail: hhm@jorgensen.dk

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Container til haveaffald

Traditionen tro opsættes der container til haveaffald lidt før Sct. Hans.

I år bliver containeren opsat 11. juni, og fjernet igen 28. juni. Vi forsøger løbende at komprimere indhold og/eller tømme containeren.

Det henstilles til, at haveejere med store mængder haveffald benytter komposteringspladsen i Faaborg.

Husk at opdatere din mail adresse

Hvis du ikke har modtaget mail med indkaldelse til generalforsamling, så opdater din mailadresse ved at sende den til hesselojegrundejerforening@gmail.com

Information om Als-Fyn broen

Som mange af jer sikkert har hørt, arbejdes der i disse år på at få skabt et politisk flertal for opførelsen af en bro mellem Fyn og Als.

For os med huse i Hesseløje kan det blive meget konkret, idet forslag til linjeføring ligger meget tæt på vores sommerhusområde.

Lokalt i Faaborg området er der en række personer der i januar 2020 holdt et informationsmøde, og hvor man desunden blev enige om at arbejde for at etablere en forening der skal arbejde imod opførelsen af den faste forbindelse. Planen er at der skal være stiftende generalforsamling i marts.

Du kan selv holde dig orienteret på facebook gruppen "Foreningen imod Als-Fyn broen", og du kan ligeledes tilmelde dig informationsmail ved at sende en mail til  alsfyninfo@gmail.com

Du kan læse noget af materialet fra mødet på nedenstående link:

Mail vedr. netværksmøde i januar 2020

Introduktion til netværksmøde januar 2020

Opsamling fra netværksmøde i januar 2020

Vejdirektoratets miljø screening

Kronik i Information

 

 

Husk ændring af medlemsskab

I foreningen er vi af og til ude for at ejerskift, af husene ikke bliver registreret. Konsekvensen er, at nye ejere ikke bliver registreret korrekt, og at kontingentopkrævninger fejlagtigt fremsendes til de tidligere ejere. Som ny ejer skal du derfor sikre dig, at du er tilmeldt korrekt i foreningen.

Se mere om hvordan du kan blive registreret korrekt HER