Velkommen til grundejerforeningen for Hesseløje . Her kan du se, hvad der sker i grundejerforeningen gennem året og læse om områdets muligheder eller se billeder fra området.

Der er også mulighed for at melde sig ind i foreningen, hvis du køber hus eller grund i området, og du kan finde information om regler og vedtægter.

 

 

Grundejere på vejene Hesseløjevej, Hesseløjeløkken, Horsehoved, Illumøvej, Hegnet, Vigøvej og Tornhøjvej på Horne ved Faaborg er medlemmer af Grundejerforeningen Hesseløje

Generalforsamling i grundejerforeningen Hesseløje

Aflysning af generalforsamling i grundejerforeningen Hesseløje
Lørdag den 26. september
 
Bestyrelsen har besluttet at aflyse generalforsamlingen den 26 september, begrundelsen er at vi ikke vil risikere at medvirke til smittespredning, vi har undersøgt forskellige muligheder for et lokale der er stort nok til at vi kan sidde på afstand osv, men dette har ikke umiddelbart været praktisk muligt, vi  har endvidere vurderet at de emner der skal behandles godt kan vente til foråret uden at dette vil ændre væsentligt på beslutninger eller har andre væsentlige  konsekvenser for resultat af disse.
Vi sender regnskab og budget rundt på mail om ca. 14 dage når Lars er tilbage fra ferie, beretningen eller status på vores aktiviteter får i her under, der kan så ikke formelt godkendes af forsamlingen, men vores vurdering er at det sundhedsmæssige må gå forud for foreningens vedtægter, håber på jeres forståelse.
Indkomne forslag:
Der er kommet tre forslag på nuværende tidspunkt, et vedr. Etablering af ekstra bump på Hesseløjevej imellem Hesseløjeløkken og de bestående bump, et vedr. etablering af en legeplads, og et vedrørende skiltning der begrænser uvedkommende kørsel, de to første forslag tages med til behandling i foråret, det sidste tænker vi at der er taget hånd om allerede, men foreslagsstiller kan selv vurdere om der ønskes yderligere behandling, der er selvfølgelig mulighed for at komme med yderligere forslag jf. vedtægterne inden generalforsamlingen i foråret.
Generalforsamling
Intentionen er at der indkaldes til ordinær generalforsamling til afholdelse ca. sidst i maj måned, men Corona situationen skal selvfølgeligt med i betragtning.
 
Yderligere information er desuden udsendt på mail til alle medlemmer.
VH.
Bestyrelsen.
 

 

 

Husk at opdatere din mailadresse

Hvis du ikke har modtaget mail med indkaldelse til generalforsamling, så opdater din mailadresse ved at sende den til hesselojegrundejerforening@gmail.com

Information om Als-Fyn broen

Som mange af jer sikkert har hørt, arbejdes der i disse år på at få skabt et politisk flertal for opførelsen af en bro mellem Fyn og Als.

For os med huse i Hesseløje kan det blive meget konkret, idet forslag til linjeføring ligger meget tæt på vores sommerhusområde.

Lokalt i Faaborg området er der en række personer der i januar 2020 holdt et informationsmøde, og hvor man desunden blev enige om at arbejde for at etablere en forening der skal arbejde imod opførelsen af den faste forbindelse. Planen er at der skal være stiftende generalforsamling i marts.

Du kan selv holde dig orienteret på facebook gruppen "Foreningen imod Als-Fyn broen", og du kan ligeledes tilmelde dig informationsmail ved at sende en mail til  alsfyninfo@gmail.com

Du kan læse noget af materialet fra mødet på nedenstående link:

Mail vedr. netværksmøde i januar 2020

Introduktion til netværksmøde januar 2020

Opsamling fra netværksmøde i januar 2020

Vejdirektoratets miljø screening

Kronik i Information

 

 

Husk ændring af medlemsskab

I foreningen er vi af og til ude for at ejerskift, af husene ikke bliver registreret. Konsekvensen er, at nye ejere ikke bliver registreret korrekt, og at kontingentopkrævninger fejlagtigt fremsendes til de tidligere ejere. Som ny ejer skal du derfor sikre dig, at du er tilmeldt korrekt i foreningen.

Se mere om hvordan du kan blive registreret korrekt HER