Udsættelse af generalforsamling pga. Corona-situationen

Pga. en aktuelle situation, hvor myndighederne forbyder indendørs forsamlinger på mere end 10 personer ser bestyrelsen i grundejerforeningen sig nødsaget til at udsætte afholdelse af generalforsamlingen til det igen bliver muligt.

Så snart myndighederne ophæver de aktuelle begrænsninger vil bestyrelsen melde en ny dato ud.

 

Husk at opdatere din mailadresse

Hvis du ikke har modtaget mail med indkaldelse til generalforsamling, så opdater din mailadresse ved at sende den til hesselojegrundejerforening@gmail.com

Velkommen til grundejerforeningen for Hesseløje . Her kan du se, hvad der sker i grundejerforeningen gennem året og læse om områdets muligheder eller se billeder fra området.

Der er også mulighed for at melde sig ind i foreningen, hvis du køber hus eller grund i området, og du kan finde information om regler og vedtægter.

 

 

Grundejere på vejene Hesseløjevej, Hesseløjeløkken, Horsehoved, Illumøvej, Hegnet, Vigøvej og Tornhøjvej på Horne ved Faaborg er medlemmer af Grundejerforeningen Hesseløje

Information om Als-Fyn broen

Som mange af jer sikkert har hørt, arbejdes der i disse år på at få skabt et politisk flertal for opførelsen af en bro mellem Fyn og Als.

For os med huse i Hesseløje kan det blive meget konkret, idet forslag til linjeføring ligger meget tæt på vores sommerhusområde.

Lokalt i Faaborg området er der en række personer der i januar 2020 holdt et informationsmøde, og hvor man desunden blev enige om at arbejde for at etablere en forening der skal arbejde imod opførelsen af den faste forbindelse. Planen er at der skal være stiftende generalforsamling i marts.

Du kan selv holde dig orienteret på facebook gruppen "Foreningen imod Als-Fyn broen", og du kan ligeledes tilmelde dig informationsmail ved at sende en mail til  alsfyninfo@gmail.com

Du kan læse noget af materialet fra mødet på nedenstående link:

Mail vedr. netværksmøde i januar 2020

Introduktion til netværksmøde januar 2020

Opsamling fra netværksmøde i januar 2020

Vejdirektoratets miljø screening

Kronik i Information

 

 

Husk ændring af medlemsskab

I foreningen er vi af og til ude for at ejerskift, af husene ikke bliver registreret. Konsekvensen er, at nye ejere ikke bliver registreret korrekt, og at kontingentopkrævninger fejlagtigt fremsendes til de tidligere ejere. Som ny ejer skal du derfor sikre dig, at du er tilmeldt korrekt i foreningen.

Se mere om hvordan du kan blive registreret korrekt HER