Velkommen til grundejerforeningen for Hesseløje . Her kan du se, hvad der sker i grundejerforeningen gennem året og læse om områdets muligheder eller se billeder fra området.

Der er også mulighed for at melde sig ind i foreningen, hvis du køber hus eller grund i området, og du kan finde information om regler og vedtægter.

 

 

Grundejere på vejene Hesseløjevej, Hesseløjeløkken, Horsehoved, Illumøvej, Hegnet, Vigøvej og Tornhøjvej på Horne ved Faaborg er medlemmer af Grundejerforeningen Hesseløje

Til Beboerne på Hesseløjevej, Vigøvej, Tornhøjvej, Hegnet, Illumøvej, Horsehoved, Fruerlund

Spuling og TV Inspektion af eksisterende spildevandskloak. 

Arbejdet med spuling af kloak er nu færdigt.

De næste par uger vil TV vogn fra NORVA 24 køre og lave inspektion som planlagt.

Husk at opdatere din mail adresse

Hvis du ikke har modtaget mail med indkaldelse til generalforsamling, så opdater din mailadresse ved at sende den til hesselojegrundejerforening@gmail.com

Husk ændring af medlemsskab

I foreningen er vi af og til ude for at ejerskift, af husene ikke bliver registreret. Konsekvensen er, at nye ejere ikke bliver registreret korrekt, og at kontingentopkrævninger fejlagtigt fremsendes til de tidligere ejere. Som ny ejer skal du derfor sikre dig, at du er tilmeldt korrekt i foreningen.

Se mere om hvordan du kan blive registreret korrekt HER

Information om Als-Fyn broen

Som mange af jer sikkert har hørt, arbejdes der i disse år på at få skabt et politisk flertal for opførelsen af en bro mellem Fyn og Als.

For os med huse i Hesseløje kan det blive meget konkret, idet forslag til linjeføring ligger meget tæt på vores sommerhusområde.

En række personer har taget initiativ til at oprette en forening, "Sydfyns fremtid", hvis primære formål er, at forhindre anlæggelsen af en Als-Fyn bro og motorvej. Du kan læse mere på foreingens hjemmeside HER

Du kan selv holde dig orienteret på facebook gruppen "Foreningen imod Als-Fyn broen" eller på foreningens hjemmeside.