Bestyrelsen for Grundejerforeningen Hesseløje

Her kan du se hvem der er medlemmer af foreningens bestyrelse. Har du spørgsmål til foreningens virke kan du ringe eller skrive en mail til dem

Formand

Ole Ahrentsen

Tlf. 61 27 41 86

Mail: ole@ahrentsen.dk

 

Sekretær

Henning Carlsen

Tlf.: 29269510

Mail: hca011@hotmail.com

Kasserer

Kristian Grønbæk Andersen

Mail: kristiangroenbaek@gmail.com

Medlem

Kurt Lorenzen

Tlf. 24 49 42 04

Mail: kurtlorenzen@stofanet.dk

Suppleant

Ole Lundsgaard, Hesseløjevej 16

Olp@os.dk

Medlem

Jens Jørgensen

Mail: JJorgensen728@gmail.com