Bådelaugets bestyrelse

Formand Hans Henrik Melbye, Hesseløjevej 35: Telefon 20 80 91 47


Matriel : Frank Vilhelmsen, illumøvej 2 telefon: 40 28 82 62


Kasserer : Jesper Lindskov, Hesseløjevej 1 telefon: 71723485


Havnefoeged ; Henning Hansen, Hegnet 14 telefon 29270076