Indkaldelse til Generalforsamling Hesseløje Grundejerforening

Grundejerforeningen Hesseløje

Dato 05 05 2022  (08-05-2022 tilføjelse under punkt 7)

I henhold til foreningens vedtægter fremsendes

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling

lørdag 28. maj 2022 kl. 10.00 i Hornehallens kantine.

Adresse: Skolevej 2a, Horne, 5600 Fåborg.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.

 

  1. Formandens beretning.

 

  1. Regnskab.

 

  1. Status på vejene

 

  1. Fastsættelse af kontingent.

 

  1. Indkomne forslag.

 

  1. Valg: til bestyrelsen:

Ole Ahrentsen er på valg. Kan genvælges.

Kurt Lorenzen er på valg. Kan genvælges. 

Suppleant Jens Bisgaard Jørgensen er på valg. Kan genvælges.

Alle valg gælder i 2 år.

 

  1. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 6, fremsendes skriftligt og skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Ole Ahrentsen                     E-mail: ole@ahrentsen.dk

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Hesseløje Grundejerforening