Ordensreglement

For at alle kan få det bedste ud af deres ophold i området er der nogle få regler som alle skal følge. Du kan læse dem her:

In English 

Auf Deutch

 

Ordensregler for sommerhusområdet Hesseløje

 

 1. Kørsel og parkering med motorkøretøjer, cyklerog knallerter på fællesarealerne og på stranden er forbudt.
   
 2. Opstilling af telte og campingvogne på fællesarealerne er forbudt (legetelte dog undtaget).
   
 3. Henlkastning af affald af enhver art på fællesarealerne er forbudt. Haveaffald skal køres køres på containerplads eller destrueres/dekomposteres på egen grund.
   
 4. Anvendelse af åben ild på fællesarealerne er forbudt.
   
 5. Henstilling af både eller joller på fællesarealerne er forbudt i den egentlig ferietid.
   
 6. På sommerhusområdets veje er der maksimal kørehastighed på 30 km/t.
   
 7. I sommerhusområdet er parkering kun tilladt for grundejere og deres gæster og så vidt muligt kun på eller ud for egen grund.
   
 8. I juni, juli og august måned må anvndelse af græsslåmaskiner, havefræsere og lignende støjende redskaber kun finde sted i tiden mellem kl. 9.00 og 12.00 samt mellem kl. 14.00 og 18.00.
   
 9. Spredning afukrudt til nabogrund må ikke finde sted.
   
 10. Hunde, som færdes på sommerhusområdets veje, stier og fællesarealer, skal føres i snor.
   
 11. Det er forbudt attrænge ind ind på tilstødende landbrugsarealer eller andre arealer uden for sommerhusområdet.
   
 12. Opstillede badebroer må ikke anvendes som fast anlægsplads for både eller joller.
   

Ovenstående ordensreglement bedes ophængt i grundejerens hus.